Mercurius Retrograde van 13 augustus tot 5 september: een geluk bij een ongeluk?

Mercurius Retrograde: een kans om conflicten op te lossen?

Gedurende een retrograde Mercurius is de kans op ongelukjes, (nvdr: dat kan ook gewoon zijn:¬† je teen stoten tegen de rand van je bed zoals ik gisteren gedaan heb, KAJIETT !!!), maar ook de kans op misverstanden, groter dan anders. Maarrrrr… aan elk nadeeltje zit ook een voordeeltje. M.a.w., we kunnen van de gelegenheid gebruik maken om deze negatieve invloed om te buigen in iets positiefs. Je kan bijv. genoodzaakt zijn om nieuwe schoenen of sneakers te kopen, vanwege die dikke gezwollen teen nadat je hem tegen de rand van het bed hebt gestoten, waardoor je voet niet meer in je normale schoenen past. Een paar nieuwe schoenen in je kast, met een geldige reden, kunnen er altijd wel bij ūüėČ ). Of je kan je kan je partner er nu terecht van overtuigen dat je het laatste nieuwe snufje laptop echt wel n√≥dig hebt, na die crash waar je √©cht niet kan aan doen. Of die I-phone die zomaar uit je handen viel waardoor het schermpje- in- duizend-diggelementen, absoluut niet meer √†√†n te zien, laat staan leesbaar is.

Allemaal de schuld van Mercurius dus!!!!¬† ūüėČ

Vanaf 13 augustus tot 5 september loopt Mercurius opnieuw retrograde. Het effect zal nu groter zijn dan wanneer dat anders¬† gebeurt, omdat voor, tijdens en na een eclips alle energie√ęn veel duidelijker voelbaar zijn (zie maansverduistering van vorige week maandag 7 augustus).

Als een planeet Retrograde loopt, dan lijkt het alsof hij terugloopt. Dat gebeurt niet echt, het voelt alleen maar zo. Het is dan een beetje alsof hij zijn werk ‘omgekeerd’ doet, of dat zijn normale werking een beetje stroef of vierkant loopt.¬† In realiteit beweegt een planeet die retrograde loopt zich op dat moment gewoon veel trager dan anders. Natuurlijk houdt dat ook in dat alle zaken die door deze planeet worden beheerst (in het geval van Mercurius is dat onze communicatie: praten, denken, handelen…) allemaal een heel stuk trager zullen verlopen. Op dat moment lijkt alles zich in ‘slow motion’ af te spelen. Interpreteren we dat op een positieve manier dan zouden we kunnen zeggen dat het tijd is om even stil te staan, en de dingen misschien eens op een andere manier te bekijken, of er anders mee om te gaan.

Gewoonlijk wordt gezegd dat als Mercurius retrograde loopt, alles wat fout kan gaan, fout z√†l gaan. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Zoals eerder gezegd is Mercurius de planeet die bepaalt hoe we denken,¬† handelen, communiceren, hoe we bewegen, hoe snel we zijn, of we ons gemakkelijk verplaatsen of niet, etc….

Gedurende een retrograde Mercurius is de kans op ongelukjes (nvdr: dat kan ook gewoon zijn:¬† je teen stoten tegen de rand van je bed zoals ik gisteren gedaan heb, kajiet !!!) of misverstanden misschien inderdaad wel groter, maar¬† aan elk nadeeltje zit ook een voordeeltje. m.a.w. we kunnen van de gelegenheid gebruik maken om deze negatieve invloed om te buigen in iets positiefs. Een voorbeeld: je kan genoodzaakt zijn om nieuwe schoenen te kopen voor die dikke gezwollen teen nadat je hem tegen de rand van het bed hebt gestoten. Een paar nieuwe schoenen in je kast, met een geldige reden, kunnen er altijd wel bij ūüėČ )

Als we het woordje retrograde ontleden, dan vinden we daar het voorvoegsel ‘re’¬† in terug, dat in onze taal overeenkomt met het voorvoegsel ‘her’. Mercurius Retrograde geeft opportuniteiten om dingen te her-bekijken (to ‘re-view’), jezelf te her-organiseren etc…Gezien Mercurius een snelle planeet is en hij meerdere keren per jaar retrograde loopt, krijgen we herhaaldelijk de kans om dingen te herbekijken en in een ander daglicht te plaatsen. Mercurius is een kleinere planeet. Zijn impact is dan ook minder ingrijpend dan bij grotere en tragere planeten zoals bvb Saturnus. De “maleurtjes” die ons overkomen, √†ls ze ons overkomen (hangt ook af van de invloed van de andere planeten) gedurende een Retrograde Mercurius, zullen minder dramatisch zijn dan zaken die in ons leven plaatsvinden gedurende grotere planetaire transits. Je moet Mercurius Retrograde eerder zien als een soort zegen, iets dat ons overkomt ten goede van iets anders, iets nieuws, iets beters. Ook al lijkt het op het moment zelf bijna onoverkomelijk (bvb een computer die crasht).

Wanneer een planeet direct loopt, of zich voorwaarts beweegt op zijn normale snelheid, dan worden zijn thema’s (communicatie, praten, denken, handelen) via uitwendige factoren of ervaringen beleefd. Wanneer hij retrograde loopt dan worden al die zaken eerder vanuit je innerlijke beleefd. Dat biedt gelegenheid tot introspectie. Je kan van deze retrograde periode gebruik maken om de conflicten in je leven op te lossen of er oplossingen voor te zoeken. Concreet betekent dit dat we vanaf heden tot 5 september deze kans krijgen aangeboden. Mercurius transiteert momenteel over het beweeglijk teken Maagd, waarin het tot 31 augustus retrograde loopt, daarna zet hij zijn terugloop nog een stukje verder over het vurige teken Leeuw, waarin het vanaf 5 september weer aan zijn normale snelheid vooruitloopt, daarna loopt hij opnieuw over Maagd.

Voor de ge√Įnteresseerden hier misschien iets meer details: Als we weten dat Mercurius de heersende planeet van Maagd is en zich in dat teken perfect thuis voelt, dan kunnen we daar ook uit afleiden dat alle handelingen gekoppeld aan dit teken, in eerste instantie wat trager en grondiger zullen verlopen. Het huis in jouw geboortehoroscoop waarin het teken Maagd staat en waarover Mercurius transiteert, zal om enige aandacht vragen. Want eerst loopt Mercurius terug, tijd voor reflectie. Daarna loopt hij een stukje verder terug¬† in Leeuw, tijd voor wat meer daadkracht, en daarna, opgeladen met die ‘gedoseerde retro-energie’ loopt hij (vanaf 5 september) opnieuw in zijn normaal ritme over Maagd. Pas d√†n is het tijd om alles wat je in gedachten had (nieuwe projecten, contracten, uitstapjes, nieuwe job,…) tot uitvoering te brengen.

Bij mij loopt Mercurius nu over mijn 9de huis. Dit is het huis dat informatie geeft over de dingen waar je voor gaat in het leven, waar je je voor wil inzetten. Ik werk momenteel aan een nieuw project, nl geboortehoroscopen voor baby’s ( zie mijn website¬† http://www.astroworld.be). Het project werd een kleine twee weken geleden gelanceerd… gelukkig… toen Mercurius nog direct (=vooruit) liep. Het zou geen goed idee geweest zijn om het n√Ļ te lanceren, omdat alles nu veel trager en vaak vierkant verloopt op het vlak van communicatie. Wat ik nu wel kan doen, is nadenken over hoe ik het project verder kan optimaliseren. Ik kan ook wat afstand nemen en even tijd nemen voor andere dingen. Het is nu het ideale moment om op de pauzeknop te drukken, daarna op “rewind”, een beetje te herkauwen, evalueren….om daarna alles weer in een nieuw, fris perspectief te hervatten wanneer Mercurius weer direct loopt, nadat hij even energie heeft opgedaan in het vurig teken van de Leeuw.

Mijn boodschap voor jou gedurende deze periode: start nu niets op, neem geen impulsieve of drastische beslissingen, sluit geen nieuwe contracten af, start geen nieuwe relatie op, neem nu geen beslissingen ivm een nieuwe baan, etc… maar laat nu eerst alles wat zakken, kijk terug op de voorbije periode en valideer opnieuw. Neem wat tijd voor jezelf en voor ontspanning en wees ook niet te streng op jezelf. Het is een mooie periode om nieuwe plannen te maken, maar wacht met ze uit te voeren tot Mercurius weer direct loopt. Zo ook op het vlak van relaties, of dat nu zakelijk of priv√© is. Her-bekijk je oude relaties, evalueer en neem pas na 5 september een beslissing, w√†t die dan ook mag zijn.

Ben je ge√Įnteresseerd in astrologie? Geboortehoroscoopjes? ook als origineel geschenk? Neem dan een kijkje op mijn website hieronder. Je kan mij helpen mijn astrowereld uit te breiden door me te liken en mijn site te delen.

http://www.astroworld.be

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.